ทำความรู้จักกับ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (PDPA)

PDPA ชื่อเต็มคือ Personal Data Protection Act หรือ พระราชบัญญัคิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการเก็บ การใช้ การเผยแพร่ และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะต้อง ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยการความยินยอมนั้น เจ้าของข้อมูลจะต้องได้รับอิสระในการเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจง โดยข้อยกเว้นจะมีเหตุอื่นที่ได้รับอนุญาตในกฎหมาย โดยเจ้าของข้อมูลสามารถขอยกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ได้ และองค์กรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องดำเนินการปฏิบัติตาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว ปกป้องความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยให้กับข้อมูลรวมถึงมอบอำนาจในการควบคุมข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูล
นโยบายคุกกี้ ข้อตกลงเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ ว่าด้วยความยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในอุปกรณ์ เพื่อจดจำการใช้งานและการตั้งค่าความต้องการ